Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna jest procesem leczenia, w którym dzięki sojuszowi terapeutycznemu i relacji klient/ka ma możliwość poznać własny świat wewnętrzny. Efektem tego jest redukcja objawów, zwiększenie komfortu funkcjonowania, poszerzenie świadomości samego / samej siebie, i większa kontrola nad własnym życiem. 

Anonimowość, bezpieczeństwo wynikające z braku oceny Twoich myśli, czy zachowań, a także życzliwe zaciekawienie Tobą są punktem wyjścia podroży, której celem jesteś Ty. Korzystając z własnego warsztatu i doświadczenia będą Ci towarzyszył w osiągnięciu zmiany, do której zmierzasz. 

Potrzebujesz pomocy lub wsparcia w codziennych trudach?
Zadzwoń, spotkajmy się.

Zadzwoń teraz!

Jak wygląda psychoterapia psychodynamiczna?

Każdy proces psychoterapeutyczny jest dopasowany indywidualnie, bo każdy człowiek jest unikatowy. Poprzez regularne spotkania, zbudowane zaufanie, empatię i brak oceny masz możliwość poznawania i przeżycia własnych, nieświadomych sposobów działania, obaw, oporów – miejsca i przyczyn ich powstania, czy konsekwencji, które ze sobą niosą. Przeżycie tego doświadczenia da Ci możliwość podejmowania bardziej świadomych decyzji odnośnie własnego życia. 

Psychoterapia: w czym mogę Ci pomóc?

Poniżej możesz zobaczyć listę standardowych trudności, w których najczęściej wspieram swoich klientów. Jest to jednak lista otwarta, bo każdy klient ma swoją unikatową, indywidualną historię i potrzeby.

Samopoczucie:

Relacje:

Trudne doświadczenia:

Zagubienie – w życiu lub pracy:

Moje doświadczenie w obszarze psychoterapii

Na całość moich doświadczeń składają się zarówno praktyka w zakresie prowadzenia psychoterapii, przebyte szkolenia i kursy, jak również osobiste przejście przez proces psychoterapeutyczny. Stałe pogłębianie własnej wiedzy, jak również regularna superwizja prowadzonych przeze mnie procesów terapeutycznych są elementami, które pozwalają mi utrzymywać uważność i zaangażowanie w pomoc osobom, które wspieram.