Coaching

Coaching jest procesem składającym się z serii spotkań, których celem jest odkrycie Twoich indywidualnych możliwości i wykorzystanie ich w samorozwoju i procesie podejmowania właściwych decyzji. 

Korzystając z własnego warsztatu i doświadczenia będą Ci towarzyszył lub pomagał w osiągnięciu zmiany, do której zmierzasz. Jeśli masz już swój cel – wtedy będę Cię wspierał w odkryciu i skorzystaniu z umiejętności, które już posiadasz. Zdarza się też, że cel zmienia się lub buduje w trakcie sesji coachingowych – to też jest w porządku i jest to naturalny proces. Wówczas będziemy poszukiwać takiego celu zmiany, który da najwięcej efektów w danej chwili. Ważne, żeby zmiany były na tyle duże, na ile jesteś gotowy/gotowa zaakceptować w danym momencie. Akceptowalny obszar zmian stopniowo będzie się powiększać. Profesjonalny coaching zapewni Ci sukces na drodze do poznania własnych możliwości i osiągnięcia zaplanowanych celów.

Chcesz się dowiedzieć, w czym mogę Ci pomóc? Zadzwoń, spotkajmy się. Pierwsze spotkanie jest bezpłatne.

Zadzwoń teraz!

Jak działa coaching?

Proces coachingu zawsze dopasowany jest do Twoich potrzeb. Dzięki temu możemy krok po kroku odkrywać Twoje możliwości i dążyć do osiągania kolejnych celów. Nasze spotkania odbywają się osobiście lub zdalnie (telefon / skype). 

Coaching: dlaczego warto dążyć do celu

Niezależnie, czy działasz indywidualnie, czy w ramach organizacji, warto zadać sobie pytanie – dlaczego warto dążyć do celu. A także, jak wyznaczyć sobie cele, które warte są osiągnięcia. Jeżeli jeszcze nie znasz odpowiedzi na te pytania pomocą będzie właśnie coaching.

Moje doświadczenie coachingowe

Poza profesjonalnymi sesjami coachingowymi, prowadzonymi w ramach własnej praktyki, moje doświadczenie związane jest ściśle z prowadzeniem działań rozwojowych po audytach pracowniczych. Indywidualne sesje rozwojowe (coaching / feedback) są ich naturalną konsekwencją. Połączenie wyników audytu z sesjami feedbackowymi i coachingowymi jest optymalne w kontekście wypracowywania trwałych efektów.