Audyt pracowników (sesje AC/DC)

Audyt personalny, realizowany metodą sesji AC/DC, to ocena osobistych kompetencji i predyspozycji pracowników, która może być źródłem cennych danych dla organizacji. Audyt pracowników jest pomocny m.in. w budowaniu zespołu przygotowanego do realizacji strategicznych celów firmy.  Assessment Center (AC) jest badaniem potencjału kompetencyjnego Kandydata w kontekście danego stanowiska.

Development Center (DC) to natomiast badanie, które diagnozuje poziom kompetencji, lecz także określa wskazówki rozwojowe dla danej osoby. Kontynuacją działań DC jest feedback, coaching lub inne działania rozwojowe. Audyt pracowników (AC/DC) realizowany jest poprzez sesje grupowe lub indywidualne, w trakcie których Uczestnicy badani są za pomocą symulacji, case studies, wywiadów, czy zadań grupowych.

Chcesz sprawdzić poziom kompetencji pracowników, lub zastanawiasz się kto będzie dobrym liderem? Zadzwoń porozmawiamy o szczegółach.

Zadzwoń teraz!

Assessment Center Development Center. Jak wygląda proces audytu metodą AC/DC?

Audyt personalny metodą AC/DC daje wielowymiarowe spojrzenie na kompetencje pracowników oraz umożliwia wyznaczenie kierunków ich rozwoju. Podstawowym warunkiem powodzenia audytu jest jasne określenia jego celu, który powinien być ważny dla polepszenia funkcjonowania firmy. Dzięki temu, badaniu zostanie poddana właściwa grupa pracowników, dobrane zostaną odpowiednie kompetencje oraz dopasowane właściwe narzędzia badawcze.

Jak wygląda audyt pracowników metodą AC/DC?

Audyt personalny pracowników: korzyści dla firmy

Jako asesor AC/DC prowadziłem sesje dla pracowników wszystkich szczebli zarządzania – od Prezesów i CEO w międzynarodowych korporacjach, poprzez menedżerów, liderów i kierowników na specjalistach kończąc.

Kapitał ludzki to często jeden z głównych czynników decydujący o rynkowym sukcesie organizacji. Dlatego poprawnie przeprowadzony audyt personalny pracowników może stać się podstawą optymalizacji zarządzania zasobami ludzkimi w firmie i ulepszenia jej funkcjonowania. Na podstawie danych zawartych w raporcie można przede wszystkim określać ścieżki rozwoju pracowników, wytypować odpowiednich kandydatów na stanowiska kierownicze i menedżerskie, a także sprawdzić kompetencje całych zespołów lub konkretnych osób. 

Dzięki temu można też modyfikować zakres obowiązków, optymalizować procedury i komunikację wewnętrzną w firmie, a także opracować właściwe programy szkoleń i systemy motywacyjne dla pracowników. 

Doświadczenie w ocenie i badaniu rozwoju kompetencji pracowników

Jako asesor AC/DC prowadziłem sesje dla pracowników wszystkich szczebli zarządzania w firmach polskich i zagranicznych – od Prezesów i CEO w międzynarodowych korporacjach, poprzez menedżerów, liderów i kierowników na specjalistach kończąc.

W roli „człowieka od oceny i rozwoju” pracowałem z ponad 50 firmami z różnych branż  (SSC, produkcja, usługi) oraz prowadziłem lub uczestniczyłem w indywidualnych działaniach z zakresu oceny i rozwoju dla ponad 2000 osób.

Wśród najważniejszych firm, w których prowadziłem audyty pracowników znajdują się: Agusta Westland, Amway BCE, Ansell Services Poland, CapGemini, Ceramika Paradyż, Cubiks, Faurecia Automotive, Heineken GSS, Herbalife FOSC, Herbapol WZZ, Hochland, Kirchoff Automotive, Linde Gaz Polska, MTU AE, Oknoplast, Philip Morris International SCE, Polkomtel, PZL Świdnik, Schulz Brand Friendly, Tenneco Automotive, Unimil, Unit4 oraz wiele innych. Od wielu lat współpracuję z Wyższą Szkołą Europejska im. Ks. J. Tischnera w Krakowie, gdzie jako wykładowca prowadzę zajęcia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Audyt Pracowników.

Jako asesor AC/DC prowadziłem sesje dla pracowników wszystkich szczebli zarządzania – od Prezesów i CEO w międzynarodowych korporacjach, poprzez menedżerów, liderów i kierowników na specjalistach kończąc.

W roli „człowieka od oceny i rozwoju” pracowałem z ponad 50 firmami (SSC, produkcja, usługi) oraz prowadziłem lub współuczestniczyłem w indywidualnych działaniach z zakresu oceny i rozwoju dla ponad 2000 osób.

Wśród najważniejszych firm znajdują się: Agusta Westland, Amway BCE, Ansell Services Poland, CapGemini, Ceramika Paradyż, Cubiks, Faurecia Automotive, Heineken GSS, Herbalife FOSC, Herbapol WZZ, Hochland, Kirchoff Automotive, Linde Gaz Polska, MTU AE, Oknoplast, Philip Morris International SCE, Polkomtel, PZL Świdnik, Schulz Brand Friendly, Tenneco Automotive, Unimil, Unit4, oraz wiele innych.

Od wielu lat współpracuję z Wyższą Szkołą Europejska im. Ks. J. Tischnera, jako wykładowca w tym obszarze (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Audyt Pracowników).